Zapraszamy do współpracy

Aktualnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142762.


 

Taki widok tylko u nas..

Witamy

Witamy Miło jest nam powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Pod Kopcem". Strona została uruchomiona dnia 31 stycznia 2007 roku.


 

 

 

Od 15 listopada 2016 r. została uruchomiona nowa strona Spółdzielni
Jej adres to:   www.sbmpodkopcem.com.pl  

 

 

PROJEKT ZMIAN STATUTU (format pdf) Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezentujemy projekt zmian Statutu. Będzie on również wyłożony w siedzibie Spółdzielni do dnia 15 października 2016 r. Kopie tego projektu na życzenie członków będą wydawane bezpłatnie. Prosimy o składanie propozycji zmian i uwag do prezentowanego projektu do dnia 16 listopada 2016 r. Można również składać propozycje dokonania innych zmian w Statucie niż w prezentowanym projekcie. Korespondencję w sprawie zmiany Statutu prosimy kierować do biura Spółdzielni zarówno w sposób tradycyjny, pisemnie jak i na adres mailowy: sbmpodkopcem6@n-s.pl
Warszawa 15.09.2016 r.


 

Firmy zainteresowane współpracą, zapraszamy do zakładki "Przetargi i zamówienia"