Zapraszamy do współpracy

Aktualnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142762.


 

Taki widok tylko u nas..

Witamy

Witamy Miło jest nam powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Pod Kopcem". Strona została uruchomiona dnia 31 stycznia 2007 roku.


 

 

 

 

                                                                           

PROJEKT ZMIAN STATUTU (format pdf) Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prezentujemy projekt zmian Statutu. Będzie on również wyłożony w siedzibie Spółdzielni do dnia 15 października 2016 r. Kopie tego projektu na życzenie członków będą wydawane bezpłatnie. Prosimy o składanie propozycji zmian i uwag do prezentowanego projektu do dnia 16 listopada 2016 r. Można również składać propozycje dokonania innych zmian w Statucie niż w prezentowanym projekcie. Korespondencję w sprawie zmiany Statutu prosimy kierować do biura Spółdzielni zarówno w sposób tradycyjny, pisemnie jak i na adres mailowy: sbmpodkopcem6@n-s.pl
Warszawa 15.09.2016 r.


 

Wszystkie ogłoszenia znajdują się w zakładce "Ogłoszenia"


 

Firmy zainteresowane współpracą, zapraszamy do zakładki "Przetargi i zamówienia"